Daha Büyük Bir Oda Gösterir Misiniz Kelimesinin İngilizcesi

Türkçe İngilizce Sözlük

daha büyük bir oda gösterir misiniz
Would you please show me a larger room