Dil Kelimesinin İngilizcesi ve Almancası

Türkçe İngilizce Sözlük

dil
tongue, language, speech, clapper, lingo
dil
Bilgisayar language
dil balığı
sole, fluke
dil balığı eti (tek parça)
flitch
dil bilgisi
Bilgisayar grammar
dil döken
glib
dil dökerek elde etmek
coax smth. out of smb., coax
dil dökme
blandishment, rose water, blarney
dil dökmek
blandish, sweet talk, coax, wheedle
dil engeli
language barrier
dil grubu
phylum
dil ile çıkarılan ses
lingual
dil kemiği
hyoid bone, hyoid
dil laboratuvarı
language laboratory
dil öğrenen kimse
linguist

Türkçe Almanca Sözlük

dil
Sprache [die]; Zunge [die]; Lasche [die]; (anahtar) Bart [der]
dil bakımından
grammatisch, grammatikalisch.
dil çıkarmak
herausstrecken
dil dalaşı
scharfer Wortwechsel.
dil dersi
r Sprachunterricht.
dil devrimi
e Sprachreform.
dil kullanımı
Sprachgebrauch [der]
dil kuralı
e Sprachregel.
dil okulu
e Sprachschule.
dil Tarih Coğrafya Fakültesi
Philosophische Fakultät der Universität.
dil uzmanı
r Sprachwissenschaftler, r Sprachforscher.
dil yanlışı
r Sprachfehler.
dil yarası
Kränkung [die]