Fancy Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

fancy
n. fantezi, hayal, imgelem, düşgücü, düşünce, kanı, beğeni, kapris, kuruntu, zevk, heves, merak, özel zevk
fancy
v. fantezi kurmak, hayâl etmek, düşlemek, hayal kurmak, tasavvur etmek, düşünmek, sanmak, farzetmek, hoşlanmak, sevmek, istemek, canı istemek
fancy
adj. fantezi, garip, aşırı, fahiş, süslü püslü, moda, süslü, süs
fancy ball
kıyafet balosu, maskeli balo
fancy dog
süs köpeği
fancy dress
maskeli balo kıyafeti, kıyafet balosu elbisesi, karnaval kıyafeti
fancy dress ball
kıyafet balosu, maskeli balo
fancy free
boşta, kâlbi boş, sevgilisi olmayan
fancy goods
moda eşya, fantezi mallar, kaliteli mallar
fancy man
pezevenk, kadın satıcısı, aşık, sevgili, aptal aşık
fancy price
fahiş fiyat
fancy up
v. süslemek, allayıp pullamak
fancy woman
metres, fahişe, orospu
fancy words
süslü sözler