Narrow Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

narrow
v. daraltmak, kısmak, daralmak
narrow
adj. dar, kısıtlı, sınırlı
narrow band frequency modulator
Bilgisayar dar bantli siklik kiplenimi
narrow beam
Bilim ince ışın demeti,dar demet
narrow beam conditions
Bilim dar demet şartları
narrow escape
ucuz kurtulma
narrow gauge railroad
dekovil
narrow minded
dar görüşlü, eski kafalı, geri kafalı, bağnaz
narrow mindedness
dar fikirlilik [fig.]
narrow range level
Bilim dar aralık seviyesi
narrow resonance aproximation
Bilim dar rezonans yaklaşımı