Ready Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

ready
hazır, kullanıma hazır, klişeleşmiş, her günkü, gündelik
ready
hazır para, peşin para, nakit
ready
adj. hazır, amade, hazırlıklı, istekli, gönüllü, razı, çabuk, hızlı, becerikli, eldeki, kolay, el altındaki
ready cash
hazır para, peşin para, nakit
ready cooked
önceden pişmiş
ready money
hazır para, peşin para, nakit
ready reckoner
hesap cetveli
ready status word
Bilgisayar hazir durum bilgisi
ready to drop
ayakta duracak hali kalmamış, yorgunluktan bayılacak halde