Software Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

software
n. yazılım, bilgisayar programı
software
Bilim yazılım
software
Bilgisayar yazilim
software aided
Bilgisayar yazilim destekli
software bomb
Bilgisayar yazilim bombasi
software compatibility
Bilim yazılım uyumluluğu (uyarlığı)
software development
Bilgisayar yazilim gelistirme
software development cycle
Bilgisayar yazilim gelistirme cevrimi
software development library
Bilgisayar yazilim gelistirme kutuphanesi
software documentation
Bilgisayar yazilim belgeleme
software feature
Bilgisayar yazilim ozniteli¤i
software house
Bilgisayar yazilim evi
software library
Bilgisayar yazilim kutuphanesi
software life cycle
Bilgisayar yazilim yasam cevrimi
software lockout
Bilgisayar programla koruma