Cümle Tercüme

Aber Kelimesinin Türkçesi

Almanca Türkçe Sözlük

Aber
[das] itiraz, şart
aber
fakat, ama, ancak, lakin; bununla birlikte, mamafih
aber gewiß!
elbette!
aber natürlich!
hayhay, elbette
aber sicher!
hayhay, elbette