Cümle Tercüme

Aberrometer Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

aberrometer
Medikal/Tıp Aberometre: 1. Aberasyon derecesini ölçmeğe (tayine) yarayan alet; 2. Hassas deney ve müşahedelerde hataları ölçmekte kullanılan aygıt.