Cümle Tercüme

Ability Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

ability
n. yetenek, kabiliyet, beceri; güç, iktidar; yeterlik
ability
Bilim yetenek
ability
Biyoloji kabiliyet
ability test
yetenek testi
ability to pay
ödeme gücü