Cümle Tercüme

Abiotrophy Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

abiotrophy
Medikal/Tıp Vücut hücrelerindeki hayatiyetin yokluğu veya tetrici olarak azalması.
abiotrophy
Medikal/Tıp 1. Vücut hücrelerindeki hayatiyetin tedricen azalması ve yok olması, abiotrofya; 2. Yetersiz beslenme, beslenme yetmezliği.