Cümle Tercüme

Absolute Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

absolute
adj. mutlâk, kesin, tam, salt; kayıtsız şartsız, sınırsız; saf; katışıksız
absolute
Bilim mutlak
absolute
Medikal/Tıp a) Mutlak, saf, susuz, b) Tam, esas, sınırsız, bağımsız.
absolute
Biyoloji saf
absolute accommodation
Biyoloji bir gözün diğerinden bağımsız yaptığı tam uyum
absolute adjustment
Biyoloji tam uyum
absolute alcohol
saf alkol, saf ispirto
absolute alcohol
Biyoloji saf alkol
absolute code
Bilgisayar makina dilindeki kod, mutlak kod
absolute coil
Bilim mutlak bobin
absolute counting
Bilim mutlak sayım
absolute delay
Bilgisayar mutlak gecikme
absolute efficiency
Bilim mutlak verim
absolute error
Bilgisayar mutlak hata
absolute error of measurement
Bilgisayar mutlak olcum hatasi