Cümle Tercüme

Absorption Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

absorption
n. emme, içine çekme, emilme; kendini verme, dalma
absorption
Bilim yutma, soğurma,soğrulma
absorption
Medikal/Tıp 1. Emme, massetme, soğurma, imtisas; 2. Soğurulma, emilme: Canlı bir organizmada, dış vasattaki elemanların, tromatik bir afet olmaksızın, iç ortama geçmesini sağlayan fizyolojik olay; 3. Biyoşimik bir reaksiyonla in vitro elemanların in vivo duruma geçme
absorption
Biyoloji emilim
absorption
Bilgisayar sogurulma, sogurum
absorption coefficient
Bilim soğurma katsayısı
absorption cross-section
Bilim yutma tesir kesiti
absorption cross-section
Bilgisayar etkin sogurma alani
absorption curve
Bilim soğurma eğrisi
absorption loss
Bilgisayar sogurum yitimi
absorption modulation
Bilgisayar enerji sogurum kiplenimi
absorption spectrum
Bilgisayar sogurum izgesi
absorption trap
Bilgisayar sogurum tuzagi