Cümle Tercüme

Accident Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

accident
n. kaza; rastlantı, beklenmedik olay, tesadüf; araz
accident
Bilim kaza
accident
Medikal/Tıp Arıza, araz, aksidan.
accident
Bilgisayar ilinek (fels.), kaza
accident at sea
deniz kazası
accident benefit
kaza tazminatı
accident conditions
Bilim kaza koşulları
accident exposure
Bilim kaza ışınlanması
accident free
kazasız
accident prone
kazaya eğilimli, çok kaza yapan