Cümle Tercüme

Accounting Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

accounting
n. muhasebe, saymanlık
accounting machine
Bilgisayar sayisim makinasi
accounting period
hesap dönemi, mali dönem
accounting rate
Bilgisayar hesaplasma orani
accounting records
Bilim sayım kayıtları
accounting year
hesap yılı, mali yıl