Cümle Tercüme

Acetaldehydase Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

acetaldehydase
Medikal/Tıp Asetik aldehidin asetik aside oksitlenmesini kamçılayan bir maya (enzyme), asetaldehidaz.