Cümle Tercüme

Acid Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

acid
n. asit, lsd
acid
adj. asit, ekşi, dokunaklı; acı (söz)
acid
Medikal/Tıp Asid a) Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan, suda eridiği zaman hidrojen iyonları meydana getiren ve bileşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz meydana getirebilen hidrojenli bileşim, hamız; b) Asid karakterli madde; c) Ekşi,
acid
Biyoloji asit
acid base balance
Biyoloji asid baz dengesi
acid fast
Biyoloji aside dirençli
acid head
lsd bağımlısı, uyuşturucu bağımlısı (l.s.d.)
acid phosphatase
Biyoloji asit fosfataz
acid proof
aside dayanıklı
acid proof
Bilim aside dayanıklı
acid proof
Biyoloji aside dirençli
acid rain
asit yağmuru
acid resistance
asite dayanıklılık
acid resistant
aside dayanıklı
acid test
asit testi, zorlu deneme