Cümle Tercüme

Acıklı Kelimesinin İngilizcesi ve Almancası

Türkçe İngilizce Sözlük

acıklı
pathetic, sad, weepy, tearful, sorrowful, touching, piteous, distressing, distressful, deplorable, depressing, dolorous, hurtful, lugubrious, rueful, woeful
acıklı bir biçimde
distressfully, distressingly
acıklı film
tearjerker, weepy
acıklı hikâye
tearjerker

Türkçe Almanca Sözlük

acıklı
kläglich, rührend, tragisch, traurig