Cümle Tercüme

Açıortay Kelimesinin İngilizcesi ve Almancası

Türkçe İngilizce Sözlük

açıortay
bisector, intersecting line, straight line that bisects an angle or line segment

Türkçe Almanca Sözlük

açıortay
e Winkelhalbierende.