Cümle Tercüme

Acoustic Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

acoustic
adj. akustik, ses, sesle ilgili
acoustic
Bilim akustik
acoustic
Medikal/Tıp İşitme duyumuna ait, seda ilmine ait, işitmeğe ait. akustik.
acoustic
Biyoloji akustik
acoustic
Bilgisayar akustik, sesli
acoustic coupling
Bilgisayar akustik baglasim
acoustic delay line
Bilgisayar akustik gecikme hatti
acoustic engineering
seslendirme mühendisliği
acoustic feedback
Bilgisayar hoparlor geribeslemesi, akustik geribesleme
acoustic frequency
akustik frekans
acoustic impedance
Bilgisayar akustik celi
acoustic lining
Bilgisayar akustik astar
acoustic nerve
duyma siniri, akustik siniri
acoustic shock
Bilgisayar akustik sok
acoustic space
Bilgisayar akustik uzay