Cümle Tercüme

Action Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

action
n. hareket, amel, davranış, çalışma, faaliyet; etki, etkileme; dava; olayların gelişimi, çarpışma; eylem,
action
Bilim etki
action
Medikal/Tıp Tesir, fiil, etkime, etki, aksiyon.
action
Bilgisayar etki, eylem, islem
action and reaction
Bilgisayar etki-tepki
action bar
Bilgisayar menu cubugu, secenek cubugu
action committee
faaliyet komitesi
action for annulment
iptal davası
action item
Bilgisayar geregi beklenen islem
action level
Bilim eylem düzeyı
action movie
aksiyon filmi
action of trover
haksız alıkoyma tazminat davası
action potential
Biyoloji aksiyon potansiyeli
action station
çarpışma yeri
action stations
alârm