Cümle Tercüme

Activation Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

activation
n. aktifleştirme, etkinleştirme, harekete geçirme,
activation
Bilim ışınırlık,aktivasyon,aktifleme
activation
Medikal/Tıp a) Etkinleştirme, aktivasyon: Platinsünger gibi bir katalizörün ısı veya diğer bir vasıta ile aktifkılınması veya rejenere edilmesi. b) Moleküller arası enerjiyi; kimya reaksiyonlarına baş vurmadan artırma metodu.
activation analysis
Bilim aktivasyon analizi,ışınırlık çözümlemesi
activation cross-section
Bilim aktivasyon tesir kesiti
activation detector
Bilim ışınırlık algılayıcısı
activation energy
Bilim aktivasyon enerjisi, etkinleştirme enerjisi
activation foil
Bilim ışınırlık folyesi,aktivasyon folyesi