Cümle Tercüme

Advantage Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

advantage
n. avantaj, üstünlük, çıkar, fayda, menfaat
advantage
Bilgisayar getiri, ustunluk
advantage factor
Bilim avantaj faktörü