Cümle Tercüme

Agony Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

agony
n. can çekişme, acı çekme, kıvranma, ızdırap, agoni; İsa'nın son ıstırapları
agony
Medikal/Tıp Can çekişme, koma.
agony
Biyoloji agoni
agony column
kişisel ilân sütunu (kayıp vb.)