Cümle Tercüme

Agulhon's Reagent Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

agulhon's reagent
Medikal/Tıp Agullhon reaktifi. Syreltik nitrik asit içersinde O.IN kromik asit solüsyonu (Primer alkollerin titrasyonunda kullanılır).