Cümle Tercüme

Albumin Kelimesinin İngilizcesi, Almancası ve Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

albumin
n. albümin, yumurta akı
albumin
Medikal/Tıp Albumin, C720H113N213SO248: Yumurta akı, lümfa (lenf), kilüs ve diğer havyan veya bitik kökenli sıvılar ve dokularda bulunan bir protein cinsi. Albuminler suda erime ve ısı ile pıhtılaşma karakterini taşırlar. Bu bakımdan suda erimeyen, seyreltik tuz, sol
albumin
Biyoloji albumin

Türkçe İngilizce Sözlük

albümin
albumin, albumen

Türkçe Almanca Sözlük

albümin
Eiweiß [das]