Cümle Tercüme

Albuminate Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

albuminate
Medikal/Tıp Albuminat: Albuminlerin çoğunlukla bazik karakterli (bizmut, deimr, manganez, civa gibi metaller ve kreozot, iktiyol kinin, tanen vs. gibi cisimler) maddelerle meydana getirdiği bileşim.
albuminate
Biyoloji albumin bileşiği