Cümle Tercüme

Alcoholic Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

alcoholic
n. alkolik, ayyaş
alcoholic
adj. alkolik, alkol, alkollü; ayyaş
alcoholic
Biyoloji alkolik
alcoholic ataxia
Biyoloji alkolik ataksi
alcoholic cirrhosis
Biyoloji alkolik siroz
alcoholic drink
alkollü içki, içki
alcoholic drinks
alkollü içkiler
alcoholic strenght
alkol miktarı, alkol yüzdesi