Cümle Tercüme

Alien Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

alien
n. yabancı, yabancı uyruklu kimse, ecnebi; yaratık; haklardan mahrum bırakılan kimse; yabancı kelime, aktarma [dilb.]
alien
adj. yabancı, yabancı uyruklu, uymayan, farklı, uzaylı
alien subjects
yabancı uyruklu vatandaşlar