Cümle Tercüme

All Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

all
n. herkes, her şey, hepsi
all
adj. bütün, tüm, hep, her, saf, katışıksız, özbeöz
all
adv. alayı, hepsi, tamamen, bütünüyle, hep, büsbütün
all abroad
şaşkın, aklı karışmış
all afire
yanıp tutuşmuş
all agog
can atan, sabırsızlıktan yerinde duramayan
all alone
kimsesiz
all along
boyunca, her zaman, başından beri, baştan beri, öteden beri, ta başından, en başından
all american
amerikan, özbeöz amerikalı
all and sundry
herkes, hepsi, her biri
all around
her yönden, her bakımdan, her şeyi hesaba katarak, çepeçevre
all at once
birdenbire, hep birden, aniden, hepsi birlikte
all at sea
şaşırmış
all automatic
tam otomatik
all but
az daha, az kalsın, neredeyse, hemen hemen, haricinde ( in)

Almanca Türkçe Sözlük

All
[das] evren, kâinat