Cümle Tercüme

Altmış Kelimesinin İngilizcesi ve Almancası

Türkçe İngilizce Sözlük

altmış
sixty, sexagenary
altmış
sixty, number 60, threescore
altmış altmış giden
sexagesimal
altmış kişilik takım
sixties
altmış küsur
sixty odd

Türkçe Almanca Sözlük

altmış
sechzig