Cümle Tercüme

Alveolus Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

alveolus
n. alveol, diş yuvası
alveolus
Medikal/Tıp (alveoli) Alveol: a) Akciğerlede "bronchiole" uçlarının genişlemesi ile meydana gelen ince hava kesecikleri, petek; b) Diş yuvası; c) Mide mukozasının peteksi hücreleri, d) Açini, asinus, çukurcuk.
alveolus
Biyoloji alveol