Cümle Tercüme

Ambient Dose Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

ambient dose
Bilim ortam dozu
ambient dose equivalent
Bilim ortam doz eşdeğeri