Cümle Tercüme

Değişik Kelimesinin İngilizcesi ve Almancası

Türkçe İngilizce Sözlük

değişik
different, diverse, way out, diversified, alternative, several, varied, variegated, variant, calico, quirky
değişik alanlara yöneltmek
diversify
değişik anlamlara gelebilen söz
double-talk
değişik biçimleri olan
polymorphous
değişik bir meslek için eğitmek
retrain
değişik fazlar uygulamak
phase
değişik fotoğrafların bileşimi resim
composite photograph
değişik kayıt sistemine aktarmak
transcribe
değişik olarak
differently
değişik sayılardan derlenmiş baskı
variorum, variorum edition
değişik şekilleri olan
variform
değişik tür
diversity
değişik türlerden
omnifarious

Türkçe Almanca Sözlük

değişik
verschieden, abwechselungsreich, andere(r, s), andersartig, apart, bunt, neuartig, ungleichartig