Cümle Tercüme

Değişken Kelimesinin İngilizcesi ve Almancası

Türkçe İngilizce Sözlük

değişken
variable, changeable, flexible, fluxional, changeful, unstable, unsteady, uncertain, choppy, inconstant, inconsistent, mobile, capricious, erratic, fickle, fitful, flexile, fluid, incalculable, inequable, labile, mercurial, mutable, protean
değişken
factor, variable
değişken
Bilgisayar variable
değişken biçimde
changeably
değişken hızlı
variable speed
değişken ısılı
polytropic
değişken istek
caprice
değişken kimse
Proteus
değişken kondansatör
variable capacitor
değişken maliyet
variable cost
değişken odaklı mercek
zoom lens
değişken ölçek
sliding scale
değişken zaman
sliding time

Türkçe Almanca Sözlük

değişken
unbeständig, veränderlich, wandelbar; (hava) wechselhaft