Cümle Tercüme

Değişken Ölçek Kelimesinin İngilizcesi

Türkçe İngilizce Sözlük

değişken ölçek
sliding scale