Cümle Tercüme

Degressive Depreciation Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

degressive depreciation
amortisman, azalan oranlı yıpranma payı