Cümle Tercüme

Demgemäß Kelimesinin Türkçesi

Almanca Türkçe Sözlük

demgemäß
buna göre, binaenaleyh, mucibince