Cümle Tercüme

Demnach Kelimesinin Türkçesi

Almanca Türkçe Sözlük

demnach
buna göre, binaenaleyh, mucibince