Cümle Tercüme

Den Kelimesinin İngilizcesi, Almancası ve Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

den
n. mağara, in; sığınak; yatak; batakhane; delik; zor durum, çıkmaz
den of vice
batakhane

Türkçe İngilizce Sözlük

den
than, whence
den
from, out of, off, of
den bakmak
look through
den başka
but the, aside from, save, all but, saving
den beri
insomuch as
den bu yana
since
den dışarı
ex, out of
den dolayı
out of
den evvel
previous to
den fazla
rising of
den geçilmemek
swarm
den hali
ablative
den halinde isim fiil
supine
den halindeki
ablatival, ablative
den itibaren
since

Almanca Türkçe Sözlük

den
"der" tanımlığının -i hali
den Anschein haben
gibi görünmek
den Anschluß verpassen
kaçırmak
den Anstoß geben
sebep olmak
den Atem anhalten
nefesini tutmak
den Ausschlag geben
ağır basmak
den Drehwurm bekommen
başı dönmek
den Drehwurm haben
başı dönmek
den Durst löschen
susuzluğunu gidermek
den Finger heben
parmak kaldırmak
den ganzen Tag über
bütün gün
den Grundstein legen
temelini atmak
den Gürtel enger schnallen
kemerini sıkmak
den Kopf hängen lassen
boynunu bükmek
den Mund halten
ağzını tutmak, sesini kesmek

Türkçe Almanca Sözlük

den
als, aus, von; denn
den başka
außer, nächst, neben
den beri
seit, seitdem
den bu yana
seit
den -e kadar
von ... bis ...
den mürekkep olmak
bestehen aus
den sonra
nach, nachdem
den uzak
ab, abseits