Cümle Tercüme

Deneme Kelimesinin İngilizcesi ve Almancası

Türkçe İngilizce Sözlük

deneme
crack, test, testing, trial, pilot
deneme
trial, testing, test, experimentation, experiment, shot, try, try out, assay, bash, dissertation, effort, essay, fling, go, practice, probation, proof, proving, study, tentative, touch, whack, workout
deneme amaçlı fabrika
pilot plant
deneme (araç)
shakedown
deneme evliliği
trial marriage
deneme filmi
pilot film, screen test
deneme filmi çekmek
screen test
deneme halinde
on probation
deneme için çalıştırma
test run
deneme niteliğinde
experimental, tentative, probationary
deneme olarak
tentatively
deneme süresi
probation, probation period, probationary period, trial period, qualifying period
deneme süresi bitip sözleşme yapmak
take up one's indentures
deneme sürüşü
test drive
deneme sürüşü yapmak
test drive

Türkçe Almanca Sözlük

deneme
Erprobung [die], Probe [die], Versuch [der]
deneme süresi
Probezeit [die]
deneme sürüşü
Probefahrt [die]
deneme tahtası
Versuchskaninchen [das]
deneme uçuşu yapmak
einfliegen
deneme yoluyla
versuchsweise.