Cümle Tercüme

Depth Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

depth
n. derinlik, en derin nokta, dip; ahlâk azlığı; yoğunluk; bilinçaltı
depth
Medikal/Tıp Derinlik.
depth bomb
sualtı bombası
depth charge
sualtı bombası
depth dose
Bilim derinlemesine doz,derin doz
depth of penetration
Bilim nüfuziyet derinliği
depth scan
Bilim derinliğine tarama