Cümle Tercüme

Der Kelimesinin Türkçesi

Almanca Türkçe Sözlük

der
eril cinsi gösteren tanımlık; bu, şu, o; ki o
der deinige
seninki
der eurige
sizinki
der Ferne Osten
Uzakdoğu
der Gefahr entrinnen
tehlikeyi atlatmak
der gesunde Menschenverstand
sağduyu
der große Bär
Büyükayı
der ihrige
onunki; onlarınki
der kleine Bär
Küçükayı
der Knopf ist ab
düğme koptu
der meinige
benimki
der morgige Tag
yarın
der Reihe nach
sırasıyla, nöbetleşe
der seinige
onunki
der unserige
bizimki

Türkçe Almanca Sözlük

der demez
gerade in diesem Augenblick