Cümle Tercüme

Descriptive Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

descriptive
adj. tanımlayıcı, belirtici; betimsel, resmedici
descriptive anatomy
Biyoloji deskriptif anatomi
descriptive geometry
tasarı geometri
descriptive geometry
Bilgisayar betimsel geometri
descriptive statistics
Bilgisayar betimleyici istatistikler