Cümle Tercüme

Die Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

die
n. zar, zar oyunu, barbut
die
v. ölmek, gebermek; canı çıkmak, sıkıntıdan ölmek; göçmek; sona ermek; solmak; sıkılmak; tatmak
die
Bilim kalıp
die a natural death
v. eceliyle ölmek
die away
kaybolmak, kesilmek, solmak, sönmek
die down
kaybolmak, bitmek, solmak, kesilmek, sönmek
die for
can atmak
die hard
inatçı, dik kafalı kimse, eski kafalı kimse, tutucu kimse, dokuzcanlı şey
die head
kalıp aynası
die in one's bed
eceliyle ölmek
die in one's boots
v. görev başında ölmek, savaşta ölmek
die in the last ditch
v. sonuna kadar direnmek
die of exhaustion
çatlamak
die off
yavaş yavaş ölmek, tükenmek
die out
nesli tükenmek, tükenmek, yavaş yavaş ortadan kalkmak, tükenip gitmek

Almanca Türkçe Sözlük

die
dişil cins tanımlığı; şu, o
die Arme verschränken
kolları kavuşturmak
die Armen
yoksullar, fakirler
die Besinnung verlieren
bayılmak
die bildenden Künste
güzel sanatlar
die Brust geben
meme vermek, emzirmek
die Bundesrepublik Deutschland
Federal Almanya Cumhuriyeti
die Daumen drücken
şans dilemek
die deinige
seninki
die Deutsche Demokratische Republik
Demokratik Alman Cumhuriyeti
die Deutsche Schweiz
İsviçre'de Almanca konuşulan bölge
die Dritte Welt
Üçüncü Dünya
die Ehe brechen
zina yapmak
die Ellbogen gebrauchen
dirsekleriyle kendine yol açmak
die erste Geige spielen
sözü geçmek¡