Cümle Tercüme

Difference Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

difference
n. fark, ihtilaf, ayrım; benzememe; olağandışılık; fikir ayrılığı, ayrılık
difference
Bilim fark
difference
Biyoloji farklılık
difference amplifier
Bilim farksal yükselteç
difference equation
Bilgisayar fark denklemi
difference galvanometer
Bilgisayar fark miniakimolceri
difference metric
Bilgisayar fark olcevi