Cümle Tercüme

Diffusion Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

diffusion
n. yayılma, dağılma, yayma; nüfuz
diffusion
Bilim yayılma,difüzyon,yayınım,yayınma
diffusion
Medikal/Tıp a) Başka başka yoğnulukları olan gazlarla sıvıların birbirlerine temas ettikleri zaman, her iki taraftak iyoğunluk eşit olana kadar birbiriyle karışması, b) Diyaliz.
diffusion
Biyoloji diffüzyon
diffusion
Bilgisayar yayinim
diffusion area
Bilim difüzyon alanı
diffusion coefficient
Bilim difüzyon katsayısı
diffusion cooling
Bilim difüzyonla soğuma
diffusion equation
Bilim difüzyon denklemi
diffusion heating
Bilim difüzyonla ısınma
diffusion length
Bilim difüzyon uzunluğu
diffusion process
Bilgisayar yayinim sureci
diffusion theory
Bilim difüzyon teorisi
diffusion time
Bilim yayınma zamanı