Cümle Tercüme

Digit Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

digit
n. tek haneli rakam, hane; basamak; parmak
digit
Medikal/Tıp El veya ayak parmağı, digitus.
digit
Bilgisayar sayamak, basamak
digit organized memory
Bilgisayar sayamak orgutlu bellek
digit position
Bilgisayar sayamak konumu
digit selection
Bilgisayar sayamak secimi
digit time slot
Bilgisayar sayamak zaman dilimi
digit value
Bilgisayar sayamak degeri