Cümle Tercüme

Din Kelimesinin İngilizcesi, Almancası ve Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

din
n. gürültü, şamata
din
v. gürültü etmek, kafasını şişirmek (Argo) gürlemek; tekrar tekrar söylemek, söyleyip durmak; çınlamak; yankılanmak

Türkçe İngilizce Sözlük

din
religious
din
religion, faith, persuasion
din adamı
reverend
din adamlığı
cloth
din ayrımı gözetmeyen
undenominational
din değiştiren kimse
apostate, convert, deserter, vert
din değiştirme
conversion, tergiversation, desertion, proselyte, experience
din değiştirmek
tergiversate, vert
din değiştirmemiş
unconverted
din değiştirmiş kimse
pervert
din dersi
scripture class, scripture lesson, Scripture
din don
ding dong
din eğitimi gören kimse
catechumen
din (güç birimi)
dyne
din kardeşi
coreligionist

Türkçe Almanca Sözlük

din
Religion [die]
din değiştirmek
übergehen, übertreten
din dersi
Religionslehre [die], Religionsunterricht [der]