Cümle Tercüme

Direct Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

direct
v. yönetmek, idare etmek, yöneltmek, direktif vermek, komuta etmek, yönlendirmek; yol göstermek; adres yazmak (gönderiye); atfetmek; emretmek
direct
adj. direkt, doğru, doğrudan doğruya; dolaysız; kestirme; açık; anlaşılır; dürüst; güneş çevresinde doğudan batıya dönen
direct
Medikal/Tıp Doğrudan doğruya yapılan, dolaysız, aracısız, direkt.
direct
Bilgisayar dogrudan, dolaysiz
direct-access
Bilim doğrudan erişimli
direct acting instrument
Bilgisayar dogrudan eylemli alet
direct action
n. kuvvete başvurma
direct addressing
Bilgisayar dogrudan adresleme
direct advertising
adrese gönderilen reklâm, tüketiciyi hedef alan reklâm
direct bilirubin
Biyoloji direkt bilirubin
direct call
Bilgisayar dogrudan arama
direct comparison method of measurement
Bilgisayar dogrudan karsilastirmali olcum yontemi
direct costing
direkt maliyet hesaplaması
direct coupling
Bilgisayar dogrudan baglasim
direct current
doğru akım