Cümle Tercüme

Directional Kelimesinin Türkçesi

İngilizce Türkçe Sözlük

directional
adj. yön, yön ile ilgili, yönlü, yöneltmeli; sinyâl gönderen, yön sinyali alan
directional antenna
Bilgisayar yonlu anten
directional beacon
radyofar, yön alıcısı
directional derivative
Bilgisayar yonlu turev
directional dose equivalent
Bilim yönlü doz eşdeğeri
directional radio
yön bulucu aygıt
directional sensitivity
Bilim yönsel duyarlık
directional transmitter
yön vericisi